Search term kvar has 3 results
SV Swedish EN English
kvar left
kvar (o) [återstående] left (o) [återstående]
kvar remaining

Swedish English translations

SV Synonyms for kvar EN Translations
orörd [på samma ställe] intact
kvarlämnad [på samma ställe] deserted
överlevande [på samma ställe] (invariable survival
resterande [återstående] residual (formal)
sparad [återstående] stored
över [återstående] over
övrig [återstående] remaining
till övers [återstående] over
igen [återstående] again
oavslutad [oförrättad] unfinished
överbliven [till övers] residual (formal)
återstående [till övers] remaining
till godo [resterande] outstanding