Search term återstående has one result
SV Swedish EN English
återstående (a) [allmän] remaining (a) [allmän]

Swedish English translations

SV Synonyms for återstående EN Translations
kvar [till övers] left
överbliven [till övers] residual (formal)
resterande [till övers] residual (formal)
över [till övers] over
extra [övertalig] extra
överskotts- [övertalig] surplus
överskjutande [övertalig] extra