Search term övrig has 4 results
SV Swedish EN English
övrig (a) [allmän] other (a) [allmän]
övrig remaining
övrig (a) [allmän] remaining (a) [allmän]
övrig other

Swedish English translations

SV Synonyms for övrig EN Translations
resterande [återstående] residual (formal)
sparad [återstående] stored
över [återstående] over
till övers [återstående] over
igen [återstående] again
kvar [återstående] left
överbliven [kvarlämnad] residual (formal)
annars [för övrigt] otherwise
dessutom [för övrigt] to boot
ytterligare [för övrigt] additional
för resten [för övrigt] besides