Search term resterande has 4 results
SV Swedish EN English
resterande (a) [allmän] remaining (a) [allmän]
resterande (a) [allmän] left over (a) [allmän]
resterande residual (formal)
resterande (a) [allmän] residual (a) [allmän] (formal)

Swedish English translations

SV Synonyms for resterande EN Translations
sparad [återstående] stored
över [återstående] over
övrig [återstående] remaining
till övers [återstående] over
igen [återstående] again
kvar [återstående] left
överbliven [till övers] residual (formal)
återstående [till övers] remaining
extra [övertalig] extra
överskotts- [övertalig] surplus
överskjutande [övertalig] extra
transport [kvarstående] (u transport