Search term till övers has 4 results
Jump to
SV Swedish EN English
till övers (o) [återstående] left (o) [återstående]
till övers (o) [pengar] over (o) [pengar]
till övers (o) [pengar] to spare (o) [pengar]
till övers (o) [pengar] left over (o) [pengar]

SV EN Translations for till

till (o) [allmän] to (o) [allmän]
till (o) [destination] to (o) [destination]
till (o) [förorsakande] to (o) [förorsakande]
till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
till (o) [indirekt objekt] to (o) [indirekt objekt]
till (o) [nå ända till] to (o) [nå ända till]
till (o) [riktning] to (o) [riktning]
till (o) [till och med] to (o) [till och med]
till by
till (prep adj) [for the purpose of] toward (prep adj) [for the purpose of]

Swedish English translations

SV Synonyms for till övers EN Translations
över [kvar] over
resterande [återstående] residual (formal)
sparad [återstående] stored
övrig [återstående] remaining
igen [återstående] again
kvar [återstående] left