munter has 145 translations in 10 languages

translations of munter

SVENEnglish16 translations
 • bright(a)[känslomässigt tillstånd]
 • happy(a)[känslomässigt tillstånd]
 • cheerful[känslomässigt tillstånd, person]
 • gay(a)[känslomässigt tillstånd]
 • joyful(a)[känslomässigt tillstånd]
 • cheery(a)[känslomässigt tillstånd]
 • merry[känslomässigt tillstånd, person]
 • gleeful(adj)[joyful, allmän]
 • blithe[känslomässigt tillstånd](literature)
 • light-hearted(a)[känslomässigt tillstånd]
 • jocund[uppförande](literature)
 • lively(a)[person]
 • chirpy(a)[person](informal)
 • jocose(a)[uppförande](formal)
 • jocular(a)[uppförande](formal)
 • sprightly
SVESSpanish21 translations
 • robusto(a)[uppförande, person]
 • vivo(a)[uppförande, person]
 • animado(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • garboso(a)[person, uppförande]
 • de buen humor(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • alegre(a)[känslomässigt tillstånd, uppförande, person, allmän]
 • vivaz(a)[person, uppförande]
 • contento(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]{m}
 • satisfecho(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • listo(a)[uppförande, person]
 • despierto(a)[person, uppförande]
 • encantado(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • deleitado(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • jovial(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • festivo(a)[uppförande]
 • sano como una manzana(a)[person, uppförande]
 • feliz(a)[känslomässigt tillstånd]
 • alegremente(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • felizmente(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • jocundo(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • jocoso(a)[uppförande]
SVFRFrench26 translations
 • robuste(a)[uppförande, person]
 • actif(a)[person, uppförande]{m}
 • vif(a)[person, uppförande]
 • enthousiaste(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]{m}
 • de bonne humeur(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • joyeux(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • plein de vie(a)[person, uppförande]
 • content(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • ravi(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • heureux(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • enchanté(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • gai(a)[uppförande, person, allmän, känslomässigt tillstånd]
 • allègre(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • riant(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • réjoui(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • en pleine santé(a)[person, uppförande]
 • plein d'entrain(a)[person, uppförande]
 • gaiement(a)[uppförande, allmän, känslomässigt tillstånd]
 • joyeusement(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • avec entrain(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • enjoué(a)[uppförande, person]
 • folâtre(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • d'humeur gaie(a)[person, uppförande]
 • gaillard(a)[person, uppförande]
 • facétieux(a)[uppförande]
 • badin(a)[uppförande]
SVPTPortuguese18 translations
 • forte(a)[uppförande, person]{m}
 • robusto(a)[uppförande, person]
 • ativo(a)[person, uppförande]{m}
 • vivo(a)[person, uppförande]
 • animado(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • alegre(a)[allmän, uppförande, person, känslomässigt tillstånd]
 • contente(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • satisfeito(a)[känslomässigt tillstånd]
 • deleitado(a)[uppförande, känslomässigt tillstånd, allmän]
 • satisfeitíssimo(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • feliz(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • descontraído(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • sadio(a)[uppförande, person]
 • alegremente(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • jocosamente(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • vivaz(a)[person, uppförande]
 • jocoso(a)[uppförande]
 • chistoso(a)[uppförande]
SVITItalian24 translations
 • robusto(a)[uppförande, person]
 • attivo(a)[uppförande, person]{m}
 • allegro(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • vivace(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • di buon umore(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • brioso(a)[person, uppförande]
 • pieno di vita(a)[person, uppförande]
 • contento(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • estasiato(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • contentissimo(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • lietissimo(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • felice(a)[uppförande, känslomässigt tillstånd, allmän]
 • gaio(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • gioioso(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • lieto(a)[känslomässigt tillstånd]
 • vivo e vegeto(a)[person, uppförande]
 • sano(a)[person, uppförande]
 • arzillo(a)[uppförande, person]
 • allegramente(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • felicemente(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • giocondo(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • gaiamente(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • giocoso(a)[uppförande]
 • scherzoso(a)[uppförande]
SVDEGerman14 translations
SVNLDutch20 translations
 • opgeruimd(a)[känslomässigt tillstånd, allmän, uppförande, person]
 • opgewekt(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • opgetogen(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • verrukt(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • ontzettend gelukkig(a)[allmän, uppförande, känslomässigt tillstånd]
 • blij(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • levendig(a)[person, uppförande]
 • kwiek(a)[person, uppförande]
 • flink(a)[person, uppförande]
 • vrolijk(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, person, uppförande]
 • lustig(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • blijmoedig(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • fris en gezond(a)[uppförande, person]
 • kras(a)[person, uppförande]{m}
 • gelukkig(a)[känslomässigt tillstånd]
 • verheugd(a)[känslomässigt tillstånd]
 • vreugdevol(a)[allmän, känslomässigt tillstånd, uppförande]
 • monter(a)[person, uppförande]
 • guitig(a)[uppförande]
 • schertsend(a)[uppförande]
SVBGBulgarian3 translations
SVHUHungarian1 translation
SVRURussian2 translations