Search term kår has 2 results
Jump to
SV Swedish EN English
kår corps
kår body

Swedish English translations

SV Synonyms for kår EN Translations
förband [militärstyrka] n bandage
avdelning [militärstyrka] (u compartment
manskap [militärstyrka] n troop
meniga [militärstyrka] (invariable rank and file
kommando [militärstyrka] n command
patrull [militärstyrka] (u squad
tropp [militärstyrka] squard
falang [militärstyrka] (u phalanx
grupp [militärstyrka] (u group
lag [militärstyrka] (u team
trupp [militärstyrka] (u squad
stab [anställda] (u staff
arbetsstyrka [anställda] (u work force
folk [anställda] n folk
besättning [anställda] (u garrison
betjäning [anställda] service
personal [anställda] (u staff
regemente [trupp] n government
sällskap [förening] n company
förbund [förening] n covenant