Search term arbetsstyrka has 3 results
Jump to
SV Swedish EN English
arbetsstyrka (n) [folk] (u) labor (n) [folk]
arbetsstyrka (n) [fabrik] (u) work force (n) [fabrik]
arbetsstyrka (n) [folk] (u) work force (n) [folk]

Swedish English translations

SV Synonyms for arbetsstyrka EN Translations
stab [anställda] (u staff
kår [anställda] corps
manskap [anställda] n troop
folk [anställda] n folk
besättning [anställda] (u garrison
betjäning [anställda] service
personal [anställda] (u staff