Search term folk has 13 results
EN English SV Swedish
folk folk {n}
folk (adj n) [inhabitants of a region] folk (adj n) {n} [inhabitants of a region]
EN Synonyms for folk SV Translations
public [society] Öffentlichkeit (f)
population [society] Besiedelung {f}
nation [society] Volk {n}
people [society] Völkchen {n}
order [society] ordern
community [society] Kolonie {f}
relations [relationship] Verwandtschaft {f}
clan [relationship] Mischpoche
house [relationship] Kammer {f}
kindred [relationship] Stamm {m}
lineage [relationship] Stamm {m}
race [relationship] Schlag {m}
family [relationship] Elternhaus (n)
human beings [people] menschliche Wesen
humankind [people] Mensch {m}
mankind [people] Mensch {m}
humanity [people] Humanität (f)
populace [people] (formal Pöbel {m}
man [people] Typ {m}
SV Swedish EN English
folk (n) [allmänhet] {n} public (n) [allmänhet]
folk (n) [allmänhet] {n} community (n) [allmänhet]
folk (n) [allmän] {n} people (n) [allmän]
folk (n) [land] {n} people (n) [land]
folk (n) [allmän] {n} folks (n) [allmän]
folk (n) [land] {n} populace (n) [land] (formal)
folk {n} folk
folk (adj n) [inhabitants of a region] {n} folk (adj n) [inhabitants of a region]
folk {n} nation
folk {n} folks
folk {n} people

Swedish English translations

SV Synonyms for folk EN Translations
anslutning [tillopp] (u accession
frekvens [tillopp] (u fréquence {f}
tillströmning [tillopp] (u affluent {m}
medborgare [invånare] (u citoyenne {f}
folkmängd [invånare] foule {f}
befolkning [invånare] (u population {f}
väsen [mänska] (invariable être {m}
varelse [mänska] (u être {m}
kropp [mänska] (u corps {m}
själ [mänska] (u esprit {m}
kött [mänska] n chair {f}
dödlig [mänska] fatal
människa [mänska] (u être humain {m}
personal [anställda] (u personnel {m}
auditorium [publikum] n auditoire {m}
åskådare [publikum] (u regardeur (n)
betraktare [publikum] regardeur (n)
besökare [publikum] (u invitée {f}
församling [publikum] (u congrégation {f}
närvarande [publikum] présent {m}