Search term personal has 14 results
EN English SV Swedish
personal (a) [information] förtrolig (a) [information]
personal (a) [information] konfidentiell (a) [information]
personal (a) [general] personlig (a) [general]
personal (a) [information] personlig (a) [information]
personal (a) [letter] personlig (a) [letter]
EN English SV Swedish
personal (a) [information] privat (a) [information]
personal (a) [letter] egenhändigt skriven (a) [letter]
personal enskild
SV Swedish EN English
personal (n v) [employees of a business] (u) staff (n v) [employees of a business]
personal (n) [folk] (u) staff (n) [folk]
personal (n) [folk] (u) personnel (n) [folk]
personal (u) employess
personal (u) personnel
personal (u) staff

Swedish English translations

SV Synonyms for personal EN Translations
garnison [manskap] (u garrison
besättning [manskap] (u garrison
service [uppassning] (u maintenance
betjäning [uppassning] service
löntagare [anställd] salaried person
arbetslag [besättning] team
trupp [besättning] (u squad
meniga [besättning] (invariable rank and file
manskap [besättning] n troop
stab [anställda] (u staff
kår [anställda] corps
arbetsstyrka [anställda] (u work force
folk [anställda] n folk
arbetstagare [löntagare] (u employee
arbetare [löntagare] (u labourer
tjänsteman [löntagare] (u civil servant
biträde [löntagare] n assistant
underlydande [löntagare] dependent
anställd [löntagare] employee
arbetsmarknad [arbetare] (u labour market