Search term erkänna has 18 results
SV Swedish EN English
erkänna (v) [öppet tillstå] admit frankly (v) [öppet tillstå]
erkänna (v) [medge]
 • erkänd
concede (v) [medge]
 • conceded
 • concede
 • concede
 • conceded
 • conceded
erkänna (v) [skuldkänsla]
 • erkänd
confess (v) [skuldkänsla]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
erkänna (v) [sanning]
 • erkänd
confess (v) [sanning]
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
erkänna
 • erkänd
confess
 • confessed
 • confess
 • confess
 • confessed
 • confessed
erkänna (v) [skuldkänsla]
 • erkänd
admit (v) [skuldkänsla]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna (v) [sanning]
 • erkänd
admit (v) [sanning]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna (v) [medge]
 • erkänd
admit (v) [medge]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna
 • erkänd
acknowledge
 • acknowledged
 • acknowledge
 • acknowledge
 • acknowledged
 • acknowledged
erkänna (v) [öppet tillstå] declare openly (v) [öppet tillstå]
erkänna (v) [öppet tillstå]
 • erkänd
avow (v) [öppet tillstå]
 • avowed
 • avow
 • avow
 • avowed
 • avowed
erkänna (v) [medge]
 • erkänd
avow (v) [medge]
 • avowed
 • avow
 • avow
 • avowed
 • avowed
erkänna (v) [tacksamhet]
 • erkänd
recognize (v) [tacksamhet]
 • recognized
 • recognize
 • recognize
 • recognized
 • recognized
erkänna (v) [regering]
 • erkänd
recognize (v) [regering]
 • recognized
 • recognize
 • recognize
 • recognized
 • recognized
erkänna (v) [skuldkänsla]
 • erkänd
acknowledge (v) [skuldkänsla]
 • acknowledged
 • acknowledge
 • acknowledge
 • acknowledged
 • acknowledged
erkänna (v) [medge]
 • erkänd
acknowledge (v) [medge]
 • acknowledged
 • acknowledge
 • acknowledge
 • acknowledged
 • acknowledged
erkänna
 • erkänd
avow
 • avowed
 • avow
 • avow
 • avowed
 • avowed
erkänna
 • erkänd
admit
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted

Swedish English translations

SV Synonyms for erkänna EN Translations
bekräfta [beriktiga] bekræfte (v)
ta emot [tillägna sig] modtage
tillstå [bekänna] medgive (v)
uppenbara [bekänna] afsløre (n v)