Search term bekräfta has 27 results
SV Swedish EN English
bekräfta (v) [post]
 • bekräftad
acknowledge (v) [post]
 • acknowledged
 • acknowledge
 • acknowledge
 • acknowledged
 • acknowledged
bekräfta attested
bekräfta (v) [argument] give strength to (v) [argument]
bekräfta (v) [rättsvetenskap]
 • bekräftad
validate (v) [rättsvetenskap] (formal)
 • validated
 • validate
 • validate
 • validated
 • validated
bekräfta (v) [check the validity of]
 • bekräftad
validate (v) [check the validity of] (formal)
 • validated
 • validate
 • validate
 • validated
 • validated
bekräfta (v) [försäkra]
 • bekräftad
approve (v) [försäkra]
 • approved
 • approve
 • approve
 • approved
 • approved
bekräfta (v) [officiellt förklara]
 • bekräftad
attest (v) [officiellt förklara]
 • attested
 • attest
 • attest
 • attested
 • attested
bekräfta (v) [överenskommelse]
 • bekräftad
seal (v) [överenskommelse]
 • sealed
 • seal
 • seal
 • sealed
 • sealed
bekräfta (v) [överenskommelse]
 • bekräftad
clinch (v) [överenskommelse]
 • clinched
 • clinch
 • clinch
 • clinched
 • clinched
bekräfta (v) [information] vouch for (v) [information]
bekräfta (v) [information]
 • bekräftad
assure (v) [information]
 • assured
 • assure
 • assure
 • assured
 • assured
bekräfta (v) [officiellt förklara]
 • bekräftad
certify (v) [officiellt förklara]
 • certified
 • certify
 • certify
 • certified
 • certified
bekräfta (v) [information]
 • bekräftad
certify (v) [information]
 • certified
 • certify
 • certify
 • certified
 • certified
bekräfta (v) [sanning]
 • bekräftad
corroborate (v) [sanning]
 • corroborated
 • corroborate
 • corroborate
 • corroborated
 • corroborated
bekräfta (v) [To confirm or support with additional evidence]
 • bekräftad
corroborate (v) [To confirm or support with additional evidence]
 • corroborated
 • corroborate
 • corroborate
 • corroborated
 • corroborated
bekräfta (v) [to assure]
 • bekräftad
confirm (v) [to assure]
 • confirmed
 • confirm
 • confirm
 • confirmed
 • confirmed
bekräfta (v) [sanning]
 • bekräftad
confirm (v) [sanning]
 • confirmed
 • confirm
 • confirm
 • confirmed
 • confirmed
bekräfta (v) [försäkra]
 • bekräftad
confirm (v) [försäkra]
 • confirmed
 • confirm
 • confirm
 • confirmed
 • confirmed
bekräfta (v) [sanning] bear out (v) [sanning]
bekräfta (v) [försäkra]
 • bekräftad
sanction (v) [försäkra]
 • sanctioned
 • sanction
 • sanction
 • sanctioned
 • sanctioned
bekräfta (v) [sanning]
 • bekräftad
support (v) [sanning]
 • supported
 • support
 • support
 • supported
 • supported
bekräfta (v) [argument]
 • bekräftad
support (v) [argument]
 • supported
 • support
 • support
 • supported
 • supported
bekräfta (v) [argument]
 • bekräftad
underpin (v) [argument]
 • underpinned
 • underpin
 • underpin
 • underpinned
 • underpinned
bekräfta
 • bekräftad
substantiate
 • substantiated
 • substantiate
 • substantiate
 • substantiated
 • substantiated
bekräfta
 • bekräftad
endorse
 • endorsed
 • endorse
 • endorse
 • endorsed
 • endorsed
bekräfta
 • bekräftad
confirm
 • confirmed
 • confirm
 • confirm
 • confirmed
 • confirmed
bekräfta
 • bekräftad
vouch
 • vouched
 • vouch
 • vouch
 • vouched
 • vouched

Swedish English translations

SV Synonyms for bekräfta EN Translations
stödja [motivera] endorse
styrka [motivera] (u corroborate
belägga [motivera] secure
basera [motivera] found
bevittna [intyga] testyfy
ratificera [intyga] confirm
stadfästa [intyga] ratify (formal)
konfirmera [intyga] confirm
godkänna [intyga] pass a test
kontrasignera [intyga] countersign
signera [intyga] sign
skriva under [intyga] underwrite (formal)
slita [göra slut på] travail (arch.)
avsluta [göra slut på] wrap up
besluta [göra slut på] decide
bestämma [göra slut på] determine
överenskomma [göra slut på] agree
avtala [göra slut på] prearrange
lösa [göra slut på] solve
bedöma [göra slut på] estimate