Search term intyga has 10 results
SV Swedish EN English
intyga (v) [sanning]
 • intygad
confirm (v) [sanning]
 • confirmed
 • confirm
 • confirm
 • confirmed
 • confirmed
intyga (v) [dokument]
 • intygad
certify (v) [dokument]
 • certified
 • certify
 • certify
 • certified
 • certified
intyga (v) [information]
 • intygad
certify (v) [information]
 • certified
 • certify
 • certify
 • certified
 • certified
intyga (v) [information]
 • intygad
assure (v) [information]
 • assured
 • assure
 • assure
 • assured
 • assured
intyga (v) [information] vouch for (v) [information]
intyga (v) [dokument]
 • intygad
authenticate (v) [dokument]
 • authenticated
 • authenticate
 • authenticate
 • authenticated
 • authenticated
intyga
 • intygad
attest
 • attested
 • attest
 • attest
 • attested
 • attested
intyga
 • intygad
certify
 • certified
 • certify
 • certify
 • certified
 • certified
intyga
 • intygad
testify
 • testified
 • testify
 • testify
 • testified
 • testified
intyga testifies

Swedish English translations

SV Synonyms for intyga EN Translations
erkänna [beriktiga] priznati (v)
bekräfta [beriktiga] podpreti (v)
styrka [verifiera] (u podpreti (v)
bestyrka [verifiera] podpreti (v)
garantera [ansvara] zagotavljati (n v)
svara [ansvara] odgovoriti
visa [bevisa] pesem {f}
hävda [bedyra] trditi