Search term admit has 19 results
EN English SV Swedish
admit (v) [concede]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
medge (v) [concede]
 • medgiven
admit
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
medgiva
 • medgiven
admit
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
tillstå
 • tillstådd
admit (v) [permission] låta komma in (v) [permission]
admit
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
instämma
 • instämd
admit (v) [permission] släppa in (v) [permission]
admit (v) [acknowledge] vidkännas (v) [acknowledge]
admit (v) [truth]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
bekänna (v) [truth]
 • bekänd
admit (v) [guilt]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
bekänna (v) [guilt]
 • bekänd
admit (v) [guilt]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
medge (v) [guilt]
 • medgiven
admit (v) [concede] gå med på (v) [concede]
admit (v) [acknowledge]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
medge (v) [acknowledge]
 • medgiven
admit (v) [acknowledge]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
tillerkänna (v) [acknowledge]
 • tillerkänd
admit (v) [hospital] ta in (v) [hospital]
admit (v) [hospital]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
inta (v) [hospital]
 • intagen
admit
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
godkänna
 • godkänd
admit (v) [truth]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna (v) [truth]
 • erkänd
admit (v) [guilt]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna (v) [guilt]
 • erkänd
admit (v) [acknowledge]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna (v) [acknowledge]
 • erkänd
EN Synonyms for admit SV Translations
concur [agreement] (formal sammanträffa
grant [agreement] medgiva
accede to [agreement] tillmötesgå
acknowledge [agreement] vidkännas
agree to [agreement] samtycka till
allow [agreement] öppna dörren för
concede [agreement] släppa in
accept [agreement] godtaga
permit [permission] tillståndsbevis {n}
assent [permission] (formal bifall {n}
let [permission] låt
bear [permission] björn (u)
avow [acknowledgement] vidkännas
disclose [acknowledgement] uppdaga
divulge [acknowledgement] kungöra
hold [acknowledgement] inneha
confess [acknowledgement] tillstå
declare [acknowledgement] deklarera
reveal [confess] uppenbara
contain [action] innehålla