Search term gorączka has 3 results
PL Polish EN English
gorączka (n) [stan uniesienia emocjonalnego] rush (n) [stan uniesienia emocjonalnego]
gorączka (n) fever (n)
gorączka (n) [higher than normal body temperature] fever (n) [higher than normal body temperature]

Polish English translations

PL Synonyms for gorączka EN Translations
temperatura [gorączka] f febre {f}
zachwyt [stan zachwytu] m deleite {m}
żar [namiętność] fogo {m}
słabość [namiętność] fraco {m}
pociąg [namiętność] m atração {f}
ogień [namiętność] m fogo {m}
gwałtowność [namiętność] f violência {f}
zapał [namiętność] m zelo