Search term ogień has one result
Jump to
PL Polish EN English
ogień (n) {m} fire (n) (informal)

Polish English translations

PL Synonyms for ogień EN Translations
pasja [ogień] f fury
żar [ogień] ember
płomień [ogień] m flame
pożar [niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia] m blaze
słabość [namiętność] weakness
skłonność [namiętność] f leaning
pociąg [namiętność] m train
żądza [namiętność] f desire
zapał [namiętność] m eagerness
gorączka [namiętność] rush