Search term szał has 2 results
PL Polish EN English
szał (n) insanity (n)
szał (n) fury (n)

Polish English translations

PL Synonyms for szał EN Translations
pasja [złość] f fury
amok [złość] m amok
furia [złość] f fury
zdenerwowanie [złość] n jitters (informal)
rozdrażnienie [złość] n irritation
irytacja [złość] f irritation
wściekłość [złość] f fury
wzburzenie [złość] n restlessness
gniew [złość] m ire
złość [złość] f anger
podnieta [stan uniesienia emocjonalnego] f stimulus
gorączka [stan uniesienia emocjonalnego] rush
szaleństwo [amok] n insanity
bzik [choroba psychiczna, szaleństwo, mania] crank