Search term słabość has one result
PL Polish EN English
słabość (n) [condition of being weak] weakness (n) [condition of being weak]

Polish English translations

PL Synonyms for słabość EN Translations
wada [ujemna cecha charakteru] flaw
skłonność [upodobanie do czegoś] f leaning
żar [namiętność] ember
pociąg [namiętność] m train
pasja [namiętność] f fury
ogień [namiętność] m fire (informal)
żądza [namiętność] f desire
zapał [namiętność] m eagerness
gorączka [namiętność] rush