Search term larm has 11 results
SV Swedish EN English
larm (n) [varning] {n} alert (n) [varning]
larm {n} alarm
larm (n) [buller] {n} clamor (n) [buller]
larm {n} warning
larm {n} din
larm (n) [buller] {n} din (n) [buller]
larm {n} alert
larm {n} clamour
larm {n} hullabaloo
larm {n} hubub
larm {n} outcry

Swedish English translations

SV Synonyms for larm EN Translations
tumult [oro] (u rumpus
uppståndelse [oro] (u commotion
liv [oro] n life
hallå [oro] hi
oväsen [buller] n row (informal)
väsen [buller] (invariable being
oljud [buller] n jangling
dån [buller] n thunder
brus [buller] n soft drink
sorl [buller] n babble
stim [buller] n shoal
stoj [buller] n noise
gny [buller] whimper
skrammel [buller] n clang
slammer [buller] clatter
smatter [buller] n patter
bråk [oväsen] n fraction
buller [oväsen] n rumble
leverne [oväsen] life
skri [skrik] n squeal