Search term slammer has 6 results
EN English SV Swedish
slammer (n) [crime] (slang) burk (n) [crime] (u)
slammer (n) [crime] (slang) kåk (n) [crime] (u)
slammer (n) [crime] (slang) fängelse (n) {n} [crime]
slammer (n) [crime] (slang) finka (n) [crime] (u (informal))
slammer (n) [crime] (slang) kurra (n) [crime] (u (informal))
SV Swedish EN English
slammer clatter

Swedish English translations

SV Synonyms for slammer EN Translations
oväsen [buller] n row (informal)
väsen [buller] (invariable being
oljud [buller] n jangling
dån [buller] n thunder
brus [buller] n soft drink
sorl [buller] n babble
stim [buller] n shoal
stoj [buller] n noise
gny [buller] whimper
skrammel [buller] n clang
smatter [buller] n patter
larm [buller] n din
kakofoni [olåt] cacophony
gnissel [olåt] n squeak
dissonans [olåt] (u discord
disharmoni [olåt] (u disharmony
tjut [olåt] n screech
skrän [olåt] hoot
missljud [olåt] n cacophony
olåt [oväsen] noise