Search term skrammel has 5 results
SV Swedish EN English
skrammel (n) [buller] {n} rattle (n) [buller]
skrammel (n) [buller] {n} clatter (n) [buller]
skrammel (n) [ljud] {n} clanking (n) [ljud]
skrammel (n) [ljud] {n} clank (n) [ljud]
skrammel {n} clang

Swedish English translations

SV Synonyms for skrammel EN Translations
oväsen [buller] n row (informal)
väsen [buller] (invariable being
oljud [buller] n jangling
dån [buller] n thunder
brus [buller] n soft drink
sorl [buller] n babble
stim [buller] n shoal
stoj [buller] n noise
gny [buller] whimper
slammer [buller] clatter
smatter [buller] n patter
larm [buller] n din
kakofoni [olåt] cacophony
gnissel [olåt] n squeak
dissonans [olåt] (u discord
disharmoni [olåt] (u disharmony
tjut [olåt] n screech
skrän [olåt] hoot
missljud [olåt] n cacophony
jämmer [oljud] groaning