Search term anbringen has 25 results
DE German EN English
anbringen (v)
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
place (v)
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
anbringen (v)
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
fit (v)
 • fitted
 • fit
 • fit
 • fitted
 • fitted
anbringen (v)
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
fix (v)
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
anbringen (n) install in (n)
anbringen (v)
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
attach (v)
 • attached
 • attach
 • attach
 • attached
 • attached
anbringen (n)
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
mount (n) (arch.)
 • mounted
 • mount
 • mount
 • mounted
 • mounted
anbringen (v)
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
link (v)
 • linked
 • link
 • link
 • linked
 • linked
anbringen (n) attach to (n)
anbringen
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
mount (arch.)
 • mounted
 • mount
 • mount
 • mounted
 • mounted
anbringen attach to, fit, install in, fix, place, mount
anbringen laid}
anbringen put}
anbringen fit sth.
anbringen lodge sth.
anbringen brought}
anbringen install in
anbringen attach to
anbringen
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
add
 • added
 • add
 • add
 • added
 • added
anbringen
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
attach
 • attached
 • attach
 • attach
 • attached
 • attached
anbringen
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
anbringen
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
apply
 • applied
 • apply
 • apply
 • applied
 • applied
anbringen
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
fit
 • fitted
 • fit
 • fit
 • fitted
 • fitted
anbringen put up
anbringen
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
place
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
anbringen
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
affix
 • affixed
 • affix
 • affix
 • affixed
 • affixed

German English translations

DE Synonyms for anbringen EN Translations
erwähnen [in die Diskussion werfen] call attention to
bemerken [in die Diskussion werfen] call attention to
unterbringen [in die Diskussion werfen] to be placed
vortragen [in die Diskussion werfen] bring forward
vorbringen [in die Diskussion werfen] bring forward
aufwerfen [in die Diskussion werfen] raise
einwerfen [in die Diskussion werfen] throw in
aufs Tapet bringen [in die Diskussion werfen] put on the order of the day
zur Sprache bringen [in die Diskussion werfen] broach
zeigen [herbeibringen] show oneself
geben [anbieten] furnish with (formal)
bringen [anbieten] bring along
bieten [anbieten] hold out
reichen [anbieten] extend to
verkaufen [anbieten] commercialize
richten [anbieten] point
bedienen [anbieten] serve
anbieten [anbieten] offer
präsentieren [anbieten] present
empfehlen [anbieten] counsel