Search term Slava has 7 results
SV Swedish EN English
slava (v) [arbete] slog (v) [arbete] (informal)
slava (v) [arbete] toil (v) [arbete]
slava (v) [arbete] plod (v) [arbete]
slava (v) [arbete] drudge (v) [arbete]
slava (v) [arbete] slave (v) [arbete]
slava (v) [arbete] labor (v) [arbete]
slava (v) [arbete] slave away (v) [arbete]

Swedish English translations

SV Synonyms for slava EN Translations
slita [träla] travail (arch.)
släpa [träla] drag (slang)
knoga [träla] fag
jobba [förrätta] work
sträva [förrätta] endeavor
bemöda sig [förrätta] endeavour
streta [förrätta] strive (formal)
kämpa [förrätta] struggle
knega [förrätta] shamble
arbeta [förrätta] work