Search term arbeta has 4 results
Jump to
SV Swedish EN English
arbeta labor
arbeta (v) [arbete] labor (v) [arbete]
arbeta work
arbeta (v) [allmän] work (v) [allmän]

Swedish English translations

SV Synonyms for arbeta EN Translations
jobba [vara anställd] work
tjänstgöra [vara anställd] officiate
knoga [förrätta] fag
släpa [förrätta] drag (slang)
slita [förrätta] travail (arch.)
sträva [förrätta] endeavor
bemöda sig [förrätta] endeavour
streta [förrätta] strive (formal)
kämpa [förrätta] struggle
knega [förrätta] shamble
slava [förrätta] slave away
verka [fungera] seem
[fungera] run
bereda [bearbeta] prepare
förädla [bearbeta] ennoble
knåda [bearbeta] knead
älta [bearbeta] dwell upon
bruka [bearbeta] use
kultivera [bearbeta] cultivate
kämpa för [arbeta för] advocate