Search term klar has 35 results
SV Swedish EN English
klar (a) [färdig] done (a) [färdig]
klar (a) [färg] lively (a) [färg]
klar (a) [ljus] vivid (a) [ljus]
klar (a) [färg] vivid (a) [färg]
klar (a) [person] lucid (a) [person]
klar (a) [förklaring] lucid (a) [förklaring]
klar (a) [person] clear-headed (a) [person]
klar (a) [vätska] limpid (a) [vätska]
klar limpid
klar (a) [distinkt] unmistakable (a) [distinkt]
klar (a) [tydlig] sharply defined (a) [tydlig]
klar (a) [tydlig] distinct (a) [tydlig]
klar (a) [distinkt] distinct (a) [distinkt]
klar (a) [uttalande] perspicuous (a) [uttalande]
klar (a) [ljus] bright (a) [ljus]
klar (a) [färg] bright (a) [färg]
klar (a) [förklaring] clear-cut (a) [förklaring]
klar (a) [förklaring] clear (a) [förklaring]
klar (a) [himmel] clear (a) [himmel]
klar (a) [ljus] clear (a) [ljus]
klar (a) [tydlig] clear (a) [tydlig]
klar (a) [vatten] clear (a) [vatten]
klar (a) [färdig] finished (a) [färdig]
klar (a) [förklaring] definite (a) [förklaring]
klar (a) [argument] clear-cut (a) [argument]
klar (a) [färdig] through (a) [färdig] (informal)
klar (a) [förklaring] precise (a) [förklaring]
klar (a) [förklaring] well-defined (a) [förklaring]
klar (a) [förklaring] explicit (a) [förklaring]
klar (a) [förklaring] clean-cut (a) [förklaring]
klar (a) [väder] fair (a) [väder]
klar ready (informal)
klar lucid
klar clear
klar bright

Swedish English translations

SV Synonyms for klar EN Translations
skir [genomskinlig] see-through
transparent [genomskinlig] clear
vattnig [lättflytande] watery
utspädd [lättflytande] diluted
fadd [lättflytande] insipid
svag [lättflytande] weak
tunn [lättflytande] slender
skarp [lätt att uppfatta] sharp
enkel [lätt att uppfatta] easy
distinkt [lätt att uppfatta] plainly
påfallande [lätt att uppfatta] remarkable
markant [lätt att uppfatta] remarkable
utpräglad [lätt att uppfatta] distinctive
uppenbar [lätt att uppfatta] glaring
ohöljd [lätt att uppfatta] barefaced
otvetydig [lätt att uppfatta] unambiguous
tydlig [lätt att uppfatta] transparent
omisskänlig [tydlig] unmistakable
ovedersäglig [tydlig] irrefutable
självklar [tydlig] obvious