Search term tydlig has 29 results
SV Swedish EN English
tydlig distinct
tydlig (a) [märkbar] marked (a) [märkbar]
tydlig (a) [betydelse] univocal (a) [betydelse]
tydlig (a) [säkerhet] unequivocal (a) [säkerhet]
tydlig (a) [betydelse] unequivocal (a) [betydelse]
tydlig (a) [betydelse] unambiguous (a) [betydelse]
tydlig (adj) [obvious] transparent (adj) [obvious]
tydlig (a) [uppenbar] evident (a) [uppenbar]
tydlig (a) [uppenbar] unmistakable (a) [uppenbar]
tydlig (a) [distinkt] unmistakable (a) [distinkt]
tydlig unmistakable
tydlig (a) [klar] sharply defined (a) [klar]
tydlig (a) [klar] distinct (a) [klar]
tydlig (a) [distinkt] distinct (a) [distinkt]
tydlig (a) [klar] clear (a) [klar]
tydlig (a) [uttalande] perspicuous (a) [uttalande]
tydlig (a) [allmän] manifest (a) [allmän] (formal)
tydlig (a) [uppenbar] apparent (a) [uppenbar]
tydlig (a) [uppenbar] obvious (a) [uppenbar]
tydlig (a) [iögonfallande] obvious (a) [iögonfallande]
tydlig obvious
tydlig (a) [iögonfallande] noticeable (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [iögonfallande] conspicuous (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [iögonfallande] remarkable (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [märkbar] pronounced (a) [märkbar]
tydlig (a) [uppenbar] plain (a) [uppenbar]
tydlig plain
tydlig (a) [uppenbar] clear (a) [uppenbar]
tydlig evident

Swedish English translations

SV Synonyms for tydlig EN Translations
transparent [uppenbar] transparent
läsbar [läslig] lesbar
klar [lätt att uppfatta] heiter
skarp [lätt att uppfatta] scharf
enkel [lätt att uppfatta] einfach
distinkt [lätt att uppfatta] offensichtlich
påfallande [lätt att uppfatta] dreist
markant [lätt att uppfatta] treffend
utpräglad [lätt att uppfatta] ausgesprochen
uppenbar [lätt att uppfatta] offensichtlich
ohöljd [lätt att uppfatta] aufrichtig
otvetydig [lätt att uppfatta] unzweideutig
representativ [utmärkande] repräsentativ
normal [utmärkande] (u Lotlinie {f}
talande [utmärkande] n ausdrucksvoll
avslöjande [utmärkande] n enthüllend
typisk [utmärkande] typisch
förståelig [fattbar] verständlich
förklarlig [fattbar] erklärlich
rimlig [fattbar] angemessen