Search term zdolny has 4 results
PL Polish EN English
zdolny (a) clever (a)
zdolny (a) talented (a)
zdolny (a) able (a)
zdolny (a) capable (a)

Polish English translations

PL Synonyms for zdolny EN Translations
kreatywny [twórczy] creative
twórczy [twórczy] formative
wybitny [bardzo uzdolniony] prominent
zdecydowany [gotowy] definite
gotowy [gotowy] TV dinner
bystry [inteligentny, szybko pojmujący] rapid
pojętny [inteligentny, szybko pojmujący] docile