Search term gotowy has 13 results
PL Polish EN English
gotowy (a) TV dinner (a)
gotowy (a) ready made (a)
gotowy (a) off-the-rack (a)
gotowy (a) off-the-peg (a)
gotowy (a) off-the-hook (a)
gotowy (a) likely to (a)
gotowy (a) willing (a)
gotowy (a) set (a)
gotowy (a) poised (a)
gotowy (a) alert (a)
gotowy (a) prepared (a)
gotowy (a) [skończony, wykonany] ready (a) [skończony, wykonany] (informal)
gotowy (a) [skończony, wykonany] wired for sound (a) [skończony, wykonany]

Polish English translations

PL Synonyms for gotowy EN Translations
skończony [skończony, wykonany] Voll-
gotów [skończony, wykonany] bereit
zdolny [gotowy] talentiert
zdecydowany [gotowy] rigoros