Search term anorganisch has 6 results
DE German EN English
anorganisch (a) [Linguistik] epenthetic (a) [Linguistik]
anorganisch (a) [bestimmten] random (a) [bestimmten]
anorganisch (a) [Chemie] inorganic (a) [Chemie]
anorganisch inorganic
anorganisch inorganically
anorganisch non-organic

German English translations

DE Synonyms for anorganisch EN Translations
gestorben [unbelebt] dood {m}
tot [unbelebt] dood {m}
abgestorben [unbelebt] dood {m}
leblos [unbelebt] slap
unorganisch [unbelebt] anorganisch
mausetot [unbelebt] morsdood
unbelebt [anorganisch] doods