Search term unorganisch has one result
Jump to
DE German EN English
unorganisch (a) [allgemein] inorganic (a) [allgemein]

German English translations

DE Synonyms for unorganisch EN Translations
gestorben [unbelebt] hädangången
tot [unbelebt] död
abgestorben [unbelebt] hädangången
leblos [unbelebt] livlös
mausetot [unbelebt] stendöd
unbelebt [unorganisch] död