Search term aber has 15 results
DE German EN English
aber but
aber (n) [Konjunktion] but (n) [Konjunktion]
aber (o) [allgemein] but (o) [allgemein]
aber (prep adv conj n) [although] but (prep adv conj n) [although]
aber (o) [dennoch] but (o) [dennoch]
aber (o) [jedoch] but (o) [jedoch]
aber (o) [dennoch] however (o) [dennoch]
aber (o) [Adverb] though (o) [Adverb]
aber (o) [Adverb] nevertheless (o) [Adverb]
aber (o) [dennoch] yet (o) [dennoch]
aber (o) [dennoch] still (o) [dennoch]
aber (o) [jedoch] except that (o) [jedoch]
aber (o) [jedoch] only (o) [jedoch]
aber but for all that
aber Having said that, ...

German English translations