Search term vänster sida has 2 results
SV Swedish EN English
vänster sida (n) [riktning] (u) left (n) [riktning]
vänster sida (n) [riktning] (u) left side (n) [riktning]

SV EN Translations for vänster

SV EN Translations for sida

sida (n) [aspekt] (u) aspect (n) [aspekt]
sida (n) [böcker] (u) page (n) [böcker]
sida (n) [allmän] (u) side (n) [allmän]
sida (n) [anatomi] (u) side (n) [anatomi]
sida (n) [aspekt] (u) side (n) [aspekt]
sida (n) [byggnad] (u) side (n) [byggnad]
sida (n) [geometri] (u) side (n) [geometri]
sida (n) [böcker] (u) leaf (n) [böcker]
sida (n) [subjekt] (u) facet (n) [subjekt]
sida (adj n v) [cut of meat] (u) flank (adj n v) [cut of meat]