Search term om has 18 results
SV Swedish EN English
om (o) [beträffande] regarding (o) [beträffande]
om (conj) [if, whether or not] whether (conj) [if, whether or not]
om (o) [allmän] whether (o) [allmän]
om whether
om (o) [villkor] if (o) [villkor]
om (o) [möjlighet] if (o) [möjlighet]
om (o) [allmän] if (o) [allmän]
om (v n) [If; in case of] should (v n) [If; in case of]
om (o) [möjlighet] in case (o) [möjlighet]
om round
om ask
om (o) [beträffande] as regards (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] in regard to (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] connected with (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] about (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] concerning (o) [beträffande]
om wheter
om if

Swedish English translations

SV Synonyms for om EN Translations
huruvida [huruvida] có ... không (conj)
under [på] n dưới (prep adv adj)
efter [på] từng
igen [omigen] lại
ånyo [omigen] lại
på nytt [omigen] lại
med [för] với
genom [för] bộ gene
[för]
ifall [för så vitt] có ... không (conj)