Search term offentlig has 6 results
SV Swedish EN English
offentlig public
offentlig (a) [nyheter] public (a) [nyheter]
offentlig (a) [plats] public (a) [plats]
offentlig (a) [regering] public (a) [regering]
offentlig (a) [aktion] overt (a) [aktion] (formal)
offentlig overt (formal)

Swedish English translations

SV Synonyms for offentlig EN Translations
erkänd [känd] admitted
bekant [känd] acquaintance
officiell [statlig] official
allmän [statlig] universal
öppen [statlig] ingenuous
publik [statlig] (u audience
ex officio [avgiven å ämbetets vägnar] ex officio
statlig [avgiven å ämbetets vägnar] public
auktoriserad [avgiven å ämbetets vägnar] authorized
sanktionerad [avgiven å ämbetets vägnar] sanctioned
samhällelig [stats-] communal