Search term occlude has 2 results
Jump to
EN English SV Swedish
occlude (v) [general] täppa till (v) [general]
occlude (v) [general] tillsluta (v) [general]
EN Synonyms for occlude SV Translations
obstruct [block] täppa till
clog [block] klump (u)
plug [block] tapp (u)
choke [block] stokna
curb [block] reducera
impede [block] gäcka