Search term nötning has 2 results
Jump to

Swedish English translations

SV Synonyms for nötning EN Translations
belastning [påkänning] burden
tryck [påkänning] n pressure
prov [påkänning] n test
eldprov [påkänning] ordeal
krav [påkänning] n exigency
press [påkänning] (u press
ansträngning [påkänning] (u exertion
strapats [påkänning] hardship
spänning [påkänning] (u voltage
stress [påkänning] (u stress
påfrestning [påkänning] (u stress
korrosion [frätning] (u corrosion
massage [gnidning] (u massage
friktion [gnidning] (u friction
slitage [slitning] n wear
bristning [avslitning] (u rupture
slitning [avslitning] (u abrasion