Search term hav has 2 results
SV Swedish EN English
hav {n} sea
hav (n) [allmän] {n} sea (n) [allmän]

Swedish English translations

SV Synonyms for hav EN Translations
stim [vimmel] n shoal
svärm [vimmel] (u swarm
gytter [vimmel] n conglomerate
trängsel [vimmel] (u throng
mängd [vimmel] (u amount
hop [vimmel] (u batch
konglomerat [vimmel] n agglomeration
ström [vimmel] (u electric current
flod [vimmel] (u river
myller [vimmel] n swarm
älv [flod] u river
flöde [flod] n flux
bäck [flod] (u brook
rännil [flod] (u rill (literature)
fors [flod] (u stream
sjö [flod] (u loch
vattendrag [flod] n watercourse
massa [oändlighet] (u crowd
ocean [världshav] (u ocean
farvatten [världshav] waters