Search term åtgång has 2 results
Jump to

Swedish English translations

SV Synonyms for åtgång EN Translations
omsättning [försäljning] (u turnover
avgång [försäljning] (u abdication
efterfrågan [försäljning] n request
marknad [försäljning] (u fair
spridning [försäljning] (u dissemination
avsättning [försäljning] (u appropriation
konsumtion [förbrukning] (u consumption