Search term udział has 7 results
PL Polish EN English
udział (n) {m} part (n)
udział (n) {m} dividend (n)
udział (n) {m} stock (n)
udział (n) {m} share (n)
udział (n) {m} holding (n)
udział (n) {m} contribution (n)
udział (n) {m} participation (n)

Polish English translations

PL Synonyms for udział EN Translations
papier wartościowy [akcja] security
akcja [akcja] f stock
współpraca [uczestnictwo w jakimś wydarzeniu] f collaboration
uczestnictwo [uczestnictwo w jakimś wydarzeniu] n participation
wkład [udział] m contribution