Search term put up for raffle has one result
EN English NL Dutch
put up for raffle (v) [prize] verloten (v) [prize]

EN NL Translations for put

put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
aanspannen
 • aangespannen
 • spant aan
 • spannen aan
 • spanden aan
 • spande aan
put (v) [words]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
uitdrukken (v) [words]
 • uitgedrukt
 • drukken uit
 • drukt uit
 • drukten uit
 • drukte uit
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
zetten (v) [movement]
 • gezet
 • zetten
 • zet
 • zette
 • zetten
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
zetten (v) [objects]
 • gezet
 • zetten
 • zet
 • zette
 • zetten
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
leggen (v) {n} [objects]
 • gelegd
 • leggen
 • legt
 • legde
 • legden
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
plaatsen (v) [movement]
 • geplaatst
 • plaatsen
 • plaatst
 • plaatste
 • plaatsten
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
plaatsen (v) [objects]
 • geplaatst
 • plaatsen
 • plaatst
 • plaatste
 • plaatsten
put (n) [Stock Market] put (n) {m} [Stock Market]
put (n) [Stock Market] premie-affaire met optie van levering (n) {m} [Stock Market]

EN NL Translations for up

up (v) [prices]
 • upped
 • up
 • up
 • upped
 • upped
verhogen (v) [prices]
 • verhoogd
 • verhoogt
 • verhogen
 • verhoogde
 • verhoogden
up (o) [position] recht (o) {n} [position]
up (o) [awake] op (o) [awake]
up opwaarts
up naar boven
up (o) [price] omhoog (o) [price]
up (o) [direction] boven (o) [direction]
up (o) [river] stroomopwaarts (o) [river]
up (adv prep adj n v) [available] beschikbaar (adv prep adj n v) [available]

EN NL Translations for for

for (o) [reason] omwille van (o) [reason]
for (o) [general] van (o) [general]
for gedurende
for (o) [general] voor (o) {m} [general]
for (conj prep) [because] omdat (conj prep) [because]
for (o) [reason] omdat (o) [reason]
for (conj prep) [because] want (conj prep) [because]
for (o) [general] want (o) [general]
for (o) [reason] want (o) [reason]
for (o) [reason] wegens (o) [reason]

EN NL Translations for raffle

raffle (n) [gambling] loterij (n) {f} [gambling]
raffle (n) [gambling] verloting (n) {f} [gambling]