Search term Hengst has 8 results
DE German EN English
Hengst (n) [Pferd] {m} stallion (n) [Pferd]
Hengst (n) [Zoologie] {m} stallion (n) [Zoologie]
Hengst {m} stud
Hengst (n) [Zoologie] {m} stud (n) [Zoologie]
Hengst {m} jack
DE German EN English
Hengst {m} jackass (informal)
Hengst {m} gelding
Hengst {m} male

German English translations

DE Synonyms for hengst EN Translations
Fuchs [Gaul] m raposa {f}
Pferd [Gaul] n cavalo {m}
Schimmel [Gaul] m mofo {m}
Füllen [Gaul] n potro {m}
Fohlen [Gaul] n potro {m}
Stute [Gaul] f égua {f}
Vollblut [Gaul] n puro-sangue {m}
Vollblüter [Gaul] m puro-sangue {m}