Search term Hair splitting has one result
EN English DE German
Hair splitting Korinthenkacker {m}

EN DE Translations for hair

hair (n) Haar (n) {n}
hair (n) [body] Haar (n) {n} [body]
hair (n) [general] Haar (n) {n} [general]
hair Haarwuchs {m}
hair Haare (pl.)
hair Behaarung {f}
hair (n) Behaarung (n) {f}
hair Haarkleid

EN DE Translations for splitting