Search term Akten has 2 results
Jump to
DE German EN English
Akten (n) [Dokumente] {m} file (n) [Dokumente]
Akten {m} records

German English translations

DE Synonyms for akten EN Translations
Ordner [Klemmmappe] carpeta {f}
Mappe [Klemmmappe] f carpeta {f}
Hefter [Klemmmappe] Taquilla I
Aktenordner [Klemmmappe] archivador