Search term indistinguishable has one result
EN Synonyms for indistinguishable CS Translations
inconspicuous [unknown] nepatrný
rare [unknown] nedovařený
nameless [unknown] bezejmenný
unnoticed [unknown] nepovšimnutý
obscure [unknown] nejasný
haphazard [random] zmatený
aimless [random] bezcílný
confused [random] zmatený
indiscriminate [random] nekritický
unplanned [random] neplánovaný (adj)
purposeless [random] neúčelný
promiscuous [random] náhodný {m}
identical [exactly the same] totožný
same [exactly the same] týž (adj adv)
alike [exactly the same] podobně
equal [exactly the same] stejný {m}
analogous [exactly the same] analogický
equivalent [exactly the same] obdoba
selfsame [exactly the same] týž (adj adv)
random [indiscriminate] náhoda