Search term eye has one result
EN English CS Czech
eye oko
EN Synonyms for eye CS Translations
observation [view] připomínka
attention [view] ošetření
perception [view] (formal vnímání
appreciation [view] stoupnutí v ceně
discrimination [view] rozlišování (n)
taste [view] vkus
judgment [view] rozsudek
core [position] dřeň
centre [position] ústředna
middle [position] střední
focus [position] soustředit se
crux [position] podstata
midpoint [position] střed {m}
hub [position] střed {m}
heart [position] drahoušek
leer [stare flirtatiously] vilný
stare [stare flirtatiously] civění
gape [stare flirtatiously] zet (n)
watch [stare flirtatiously] stráž (n v)
gaze [stare flirtatiously] hledět