Search term ass has 3 results
EN English BG Bulgarian
ass гъз {m} (gǎz)
ass дупе {n} (dúpe)
ass задник {m} (zádnik)
EN Synonyms for ass BG Translations
donkey [burro] con lừa
butt [bottom] (slang mông (n v)
booby [person] (informal chim điên (n)
idiot [person] (pej. thằng ngốc