Nizhny Novgorod has 18 translations in 16 languages

translations of Nizhny Novgorod

VI ES Spanish 1 translation
VI FR French 1 translation
VI PT Portuguese 1 translation
VI NL Dutch 1 translation
VI SV Swedish 1 translation
VI DE German 1 translation
VI CS Czech 1 translation
VI PL Polish 1 translation
VI BG Bulgarian 1 translation
VI HU Hungarian 1 translation
VI RU Russian 2 translations
VI SL Slovenian 1 translation
VI ZH Chinese 2 translations
VI HI Hindi 1 translation
VI JA Japanese 1 translation