Found 270 synonyms in 28 groups
 1. 1
  Meaning: arm
  ynklig ömkansvärd eländig sorglig beklagansvärd stackars
 1. 2
  Meaning: klen
  svag ynklig bräcklig ömtålig späd
 2. 3
  Meaning: eländig
  ynklig ömklig jämmerlig miserabel
  ömkansvärd beklagansvärd sorglig
 3. 4
  Meaning: snopen
  försmädlig skamlig skymflig neslig ömklig
  bedrövlig ynklig jämmerlig löjlig snöplig
 4. 5
  Meaning: bedrövlig
  ömklig ynklig ömkansvärd sorglig usel
  eländig faslig arm miserabel jämmerlig
 5. 6
  Meaning: rädd
  feg mesig harhjärtad ynklig harig
 6. 7
  Meaning: kinkig
  jämrande pjunkig ynklig klagande grinig
  skrikig missnöjd sjåpig gnällig
 7. 8
  Meaning: småsint
  småaktig lumpen usel liten ringa obetydlig fattig ynklig
  oansenlig torftig futil simpel lågsinnad ömklig futtig
 8. 9
  Meaning: dålig
  vanhedrande skamlig simpel avskyvärd låg förkastlig ömklig ynklig
  eländig miserabel ringa futtig oansenlig värdelös föraktlig
 9. 10
  Meaning: ringa
  oansenlig usel eländig tarvlig skral
  klen dålig ynklig fattig
 10. 11
  Meaning: skröplig
  bedrövlig ynklig erbarmlig miserabel eländig
 11. 12
  Meaning: föraktlig
  feg räddhågad simpel låg
  liten futtig ynklig
 12. 13
  Meaning: ömklig
  ömkansvärd stackars eländig skral skraltig usel
  klen svag mager avtärd ynklig
 13. 14
  Meaning: känslig
  veklig ömsint lättrörd klemig mjäkig våpig
  ynklig eftergiven foglig beskedlig feminin vek
 14. 15
  Meaning: fattig
  ynklig knapp torftig knaper
 15. 16
  Meaning: skral
  usel underhaltig undermålig dålig ynklig torftig futtig
  knapp mager slät ringa otillfredsställande eländig klen
 16. 17
  Meaning: spinkig
  gänglig skranglig tunn mager blek smärt utmärglad
  blodfattig ynklig svag sjuklig förvuxen tanig
 17. 18
  Meaning: kraftlös
  medtagen klen matt utmattad med nedsatta krafter krasslig dålig skröplig
  darrig ynklig eländig slak skral bräcklig svag
 18. 19
  Meaning: usel
  dålig tarvlig simpel
  ynklig skral slät
 19. 20
  Meaning: gripande
  bevekande hjärtknipande patetisk känslig sentimental
  tårdrypande ynklig ömklig rörande
 20. 21
  Meaning: pjunkig
  sjåpig klemig omanlig mjäkig blödig
  ynklig daltig svag hjärtnupen pjoskig
 21. 22
  Meaning: liten
  ringa oansenlig minimal ynklig svag
  lätt lindrig enkel obetydlig
 22. 23
  Meaning: torftig
  torr knapphändig andefattig summarisk
  föga givande ynklig skral mager
 23. 24
  Meaning: futtig
  ömklig ynklig dålig eländig
  obetydlig ringa futil lumpen
 24. 25
  Meaning: vardaglig
  ringaktad undanskjuten obemärkt obetydlig oansenlig ringa tarvlig
  sekunda dålig snål ynklig mager platt låg
 25. 26
  Meaning: beklagansvärd
  sorglig olycklig ömkansvärd bedrövlig klandervärd tadelvärd
  ynklig tråkig deplorabel regrettabel beklaglig
 26. 27
  Meaning: trist
  tråkig sorglig ynklig jämmerlig
  erbarmlig usel nedslående bedrövlig
 27. 28
  Meaning: mager
  ynklig otillräcklig knapp karg påver dålig frugal njugg
  klen skral usel eländig nedsatt minskad torftig

Words similar to ynklig

ynklig synonyms - Swedish related words for ynklig

Synonyms before and after ynklig

 • ynglingaaktig
 • ynglingaår
 • yngre
 • yngre deltagare
 • yngre medlem
 • yngre släktled
 • ynk
 • ynka
 • ynka sig
 • ynkedom
 • ynklig
 • ynklig figur
 • ynkliga
 • ynklighet
 • ynkligt
 • ynkrygg
 • ynnest
 • ynnestbevis
 • yoghurt
 • yppa
 • yppa sig