Found 250 synonyms in 26 groups
 1. 1
  Meaning: inympa åsikter
  inympa påverka manipulera inplanta inprägla styra indoktrinera
 1. 2
  Meaning: regera
  styra leda råda befalla
  ha makten bestämma härska
 2. 3
  Meaning: handha
  använda handskas med bruka begagna sköta föra svinga
  styra manövrera göra behärska bemästra behandla hantera
 3. 4
  Meaning: hantera
  svinga föra styra
  begagna handskas med handhava
 4. 5
  Meaning: kvarhålla
  återhålla hålla igen hindra hejda hålla fast hålla tillbaka tvinga att stanna
  betvinga styra fjättra binda knyta hålla
 5. 6
  Meaning: handhava
  sköta förestå administrera styra dirigera
  ha överinseende ombesörja bestyra förvalta
 6. 7
  Meaning: sköta
  förvalta leda styra förestå
 7. 8
  Meaning: leda
  förestå anföra styra kommendera
  dirigera ha befälet föra
 8. 9
  Meaning: vidta anstalter
  vidta föranstalta ordna förordna bestämma
  länka styra skicka foga
 9. 10
  Meaning: bestyra
  styra ordna greja pyssla
  stöka syssla dona
 10. 11
  Meaning: vrida
  ge viss belysning åt framställa i viss dager ge en subjektiv skildring färga färglägga
  anpassa efter viss avsikt styra förvränga vinkla
 11. 12
  Meaning: ändra riktning
  rikta styra länka peka vända
 12. 13
  Meaning: hejda
  betvinga kuva kväva släcka stäcka undertrycka
  tygla behärska hindra styra dämpa
 13. 14
  Meaning: föra
  framföra ett fordon framföra styra sköta ratten
  ratta hålla i tömmarna stå vid rodret köra
 14. 15
  Meaning: påverka
  söka bibringa intala inge inspirera influera sätta i ngn hypnotisera
  förleda förmå inbilla stimulera till styra manipulera suggerera
 15. 16
  Meaning: styra och ställa
  sköta ombesörja ombestyra arrangera
  ordna syssla med styra
 16. 17
  Meaning: hålla i styr
  tygla lägga band på behärska bemästra
  mästra återhålla dämpa styra
 17. 18
  Meaning: stå till rors
  sköta rodret hålla kursen manövrera navigera segla
  föra köra ratta styra
 18. 19
  Meaning: vända kursen mot
  bege sig mot stäva mot sätta kurs mot rikta mot styra
 19. 20
  Meaning: ombesörja
  ombestyra svara för klara handlägga fullgöra förrätta förvalta leda
  ha ledningen av utöva ledningen förestå ha tillsyn över bedriva styra sköta
 20. 21
  Meaning: vända
  måtta sikta syfta ställa in rikta in jämka
  justera lägga an styra brassa dirigera rikta
 21. 22
  Meaning: avväga
  avmäta avpassa ställa in justera korrigera styra
  ransonera minska öka strypa reglera
 22. 23
  Meaning: härska
  styra ha makten befalla regera bestämma
  ha övertaget ligga över ha ledningen råda
 23. 24
  Meaning: fiffla
  smussla med fuska radera använda knep manövrera bearbeta påverka styra
  leda målinrikta indoktrinera hjärntvätta slå blå dunster i ögonen på tricksa manipulera
 24. 25
  Meaning: anföra
  stå i spetsen för förestå styra dirigera organisera regera över härska över behärska
  föra befälet kommendera driva bestämma över förvalta sköta om leda
 25. 26
  Meaning: härska över
  ha makten över styra leda regera över kolonialisera ha kontroll över kontrollera
  befalla över råda över ha i sitt våld föra i ledband ha i sin hand linda kring sitt finger behärska

styra synonyms - Swedish related words for styra

Synonyms before and after styra

 • styckverk
 • stygg
 • styggelse
 • stygisk
 • stygn
 • stylit
 • stympa
 • stympare
 • styng
 • styr
 • styra
 • styra kosan
 • styra med hård hand
 • styra och ställa
 • styra om
 • styra runt
 • styra sig
 • styra upp mot vinden
 • styra ut
 • styrbord
 • styrd