Found 72 synonyms in 12 groups
 1. 1
  Meaning: ta i besittning
  sätta sig på besätta placera sig på inneha intaga
 1. 2
  Meaning: bekläda
  förestå inneha
 2. 3
  Meaning: äga
  besitta vara i besittning av vara innehavare av ha i sin ägo ha hand om
  disponera bebo förfoga över inneha
 3. 4
  Meaning: sitta inne med
  ligga inne med ha på lager inneha
 4. 5
  Meaning: besitta
  äga vara i besittning av ha i sin ägo sitta inne med inneha disponera råda över
  ha fått ha i sin hand ha äganderätten till äga dispositionsrätt över åtnjuta kunna glädja sig åt ha
 5. 6
  Meaning: förfoga över
  råda över bestämma över befalla över förvalta använda
  begagna röra sig med inneha disponera
 6. 7
  Meaning: åtnjuta
  inneha vara i besittning av vara utrustad med äga
 7. 8
  Meaning: ha
  inneha besitta vara ägare till ha i sin ägo
  förfoga över råda över rå om äga
 8. 9
  Meaning: uppehålla
  inneha bekläda fylla sköta
 9. 10
  Meaning: vara i besittning av
  inneha äga förfoga över besitta
 10. 11
  Meaning: höga ämbeten osv inneha
  inneha sköta förvalta förestå bekläda
 11. 12
  Meaning: tillfälligt fylla
  sköta tjänstgöra inneha vikariera uppehålla

Words similar to inneha

inneha synonyms - Swedish related words for inneha

Synonyms before and after inneha

 • inne i
 • inneboende
 • inneboende kraft
 • innebära
 • innebörd
 • innebördsmättad
 • innefatta
 • innefattas
 • innefattat
 • innegrupp
 • inneha
 • inneha ett arbete
 • innehav
 • innehavare
 • innehavare av kandidatexamen
 • innehåll
 • innehålla
 • innehållsdiger
 • innehållsfattig
 • innehållsförteckning
 • innehållslig